Christmas

Information

ZASADY I WARUNKI

O nas

Coloryee.com specjalizuje się w najnowszej modzie damskiej, zgodnie z najnowszymi trendami i zobowiązuje się do polecania klientom najpopularniejszej marki modowej. Nasz zespół zgromadził grupę wybitnych talentów i ekspertów w dziedzinie projektowania mody, zebrał większy wybór dzięki lepiej znanym markom, aby zapewnić Ci jak najwygodniejsze zakupy, aby zaspokoić twoją przychylność, zaspokoić twoją małą chęć.


Przedstawienia

Niniejsze warunki regulują korzystanie z tej witryny Coloryee.com. Korzystając z tej witryny, akceptujesz w pełni niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny.

Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając z tej witryny i wyrażając zgodę na niniejsze warunki, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z tej witryny i akceptując niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej

O ile nie zaznaczono inaczej, Coloryee.com i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do witryny i materiałów na stronie. Z zastrzeżeniem poniższej licencji wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać wyłącznie w celu buforowania oraz drukować strony lub INNE TREŚCI ze strony internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych warunków.

Nie wolno Ci:

Opublikuj ponownie materiały z tej witryny (w tym ponownie opublikuj na innej stronie);
Sprzedawaj, wynajmuj lub podlicencjonuj materiały ze strony internetowej;
Pokaż publicznie dowolny materiał ze strony internetowej;
Powielanie, powielanie, kopiowanie lub inne wykorzystywanie materiałów na tej stronie w celach komercyjnych;
Edytuj lub w inny sposób modyfikuj dowolny materiał na stronie internetowej;
Rozpowszechniaj materiały z tej witryny [z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji.
Nie wolno korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub pogorszenie dostępności lub dostępności strony internetowej; lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

Nie wolno używać tej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są z nią powiązane), oprogramowania szpiegującego, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkit lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym bez ograniczeń gromadzenia danych, eksploracji danych, wydobywania danych i gromadzenia danych) na lub w związku z tą witryną bez wyraźnej pisemnej zgody Coloryee.com.

Nie wolno używać tej witryny do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych.

Nie wolno używać tej witryny do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody Coloryee.com.

Treści użytkownika

W niniejszych warunkach „treść użytkownika” oznacza materiał (w tym między innymi tekst, obrazy, materiał audio, materiał wideo i materiał audiowizualny), który przesyłasz na tę stronę internetową, w dowolnym celu.

Udzielasz Coloryee.com światowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję treści użytkownika w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach. Udzielasz również Coloryee.com prawa do sublicencjonowania tych praw oraz prawa do wniesienia skargi o naruszenie tych praw.

Treści użytkownika nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Tobie lub Coloryee.com lub stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem) .

Nie wolno przesyłać żadnych treści użytkownika na stronę internetową, która była lub była przedmiotem jakichkolwiek zagrożonych lub faktycznych postępowań sądowych lub innych podobnych skarg.

prawa autorskie

Prawa autorskie i inne odpowiednie prawa własności intelektualnej istnieją w odniesieniu do wszystkich tekstów związanych z usługami Spółki i pełną treścią tej witryny.

Polityka Naruszania Własności Intelektualnej

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie stanowi przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej z nas na ciebie.

Posiadamy i zachowujemy wszelkie prawa własności do Witryny, Treści i wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Możesz korzystać z Witryny tylko za naszym upoważnieniem. Jako Użytkownik masz ograniczone, niewyłączne, odwołalne, nieprzenoszalne prawo do korzystania z Witryny i Usług w celu tworzenia, wyświetlania, używania, odtwarzania i pobierania Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Nasza własność intelektualna nie może być wykorzystywana w związku z produktem lub usługą, która nie jest z nami powiązana ani w jakikolwiek sposób niesie ze sobą winy.

Nie wolno modyfikować fizycznych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek treści drukowanych lub pobieranych w jakikolwiek sposób, a także nie wolno wykorzystywać iluzji.

PRAWO RZĄDOWE
Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem brytyjskim.